هفته دفاع مقدس مبارک
 

نیاز مشتریان

شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده

در جهت تامین نیاز مشتریان و کسب رضایت آنها با افزایش ظرفیت خط تولید و تامین قطعات الکترونیکی و همچنین بهبود فرآیند کنترل کیفیت امکان تحویل فوری محصولات شرکت فراهم شده است. بطوری که زمان متوسط تحویل از دو ماه به دو هفته تقلیل پیدا کرده است.

Copyright © 2024 HPDS Co