فرصت‌های شغلی

شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده

فرصت‌های شغلی

شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده به طور مستمر در حال جذب نیروهای جوان، با استعداد و متعهد در حوزه‌های مختلف کاری است. در صورتی که تمایل به همکاری با این شرکت را دارید، پس از مطالعه فرصت‌های شغلی زیر، رزومهٔ خود را در انتهای هر فرصت شغلی بارگذاری نمایید و یا به به آدرس hr@hpds.ir با موضوع فرصت شغلی، ارسال فرمایید.

 

Copyright © 2024 HPDS Co