هفته دفاع مقدس مبارک
 

دوره‌های آموزشی

شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده

مفاهیم ذخیره‌سازی داده
نحوه برگزاری : آنلاین
ساعات برگزاری : توافقی
مدت دوره : 10 ساعت
روزها : همه روزه
پیکربندی سامانه ذخیره‌سازی داده HPDS
نحوه برگزاری : حضوری
ساعات برگزاری : توافقی
مدت دوره : 10 ساعت
روزها : همه روزه
قابلیت‌های پیشرفته سامانه ذخیره‌سازی داده
نحوه برگزاری : حضوری
ساعات برگزاری : توافقی
مدت دوره : 10 ساعت
روزها : همه روزه
 

Copyright © 2024 HPDS Co