قابلیت‌های پیشرفته سامانه ذخیره‌سازی داده

شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده

تسلط بر قابلیت‌های پیشرفته سامانه‌های ذخیره‌سازی داده
تسلط بر نحوه پیکربندی این قابلیت‌ها
آشنایی با نحوه‌ی ارزیابی صحت دیسک‌ها
آشنایی با نحوه‌ی ارزیابی کارایی سامانه

•    ارائه مدرک معتبر
•    قابلیت استعلام گواهی‌نامه به صورت آنلاین
•    استفاده از لابراتوار مجهز

•    علاقه‌مندان به مفاهیم ذخیره‌سازی داده
•    کارشناسان سامانه‌های ذخیره‌سازی و نگهداری اطلاعات
•    مدیران فنی و نگهداری مراکز داده

•    دوره مقدماتی آشنایی با مفاهیم ذخیره‌سازی
•    دوره پیکربندی سامانه‌های ذخیره‌سازی HPDS

1.    معرفی قابلیت‌ Auto-Tiering و مقایسه با Caching
2.    معرفی قابلیت Thin-Provisioning
3.    معرفی قابلیت Snapshot
3.1.    Copy on Write
3.2.    Redirect on Write
4.    معرفی قابلیت Replication
4.1.    Synchronous Replication
4.2.    Asynchronous Replication
4.3.    Active-Active replication over metro distance
5.    معرفی قابلیت Deduplication
5.1.    File Level Deduplication
5.2.    Block Level Deduplication
6.    معرفی قابلیت High Availability
6.1.    Active/ Active
6.2.    Active/ Passive
7.    معرفی SMART دیسک
8.    معرفی مفاهیم مرتبط با کارایی (Latency, IOPS, and Bandwidth)
8.1.    Benchmarks
8.2.    I/O Queuing
8.3.    Best Practices

قابلیت‌های پیشرفته سامانه ذخیره‌سازی داده
قابلیت‌های پیشرفته سامانه ذخیره‌سازی داده
نحوه برگزاری : حضوری
ساعات برگزاری : توافقی
مدت دوره : 10 ساعت
روزها : همه روزه

Copyright © 2023 HPDS Co